top of page
About

דנה יאראק זהרוביץ - משפט מנהלי, דיני מכרזים, דיני תכנון ובניה, רישוי, חופש מידע, רגולציה, רשויות מקומיות דיני חינוך ועוד.

לעו"ד דנה יאראק זהרוביץ, עורכת דין משנת 2001, ניסיון עשיר בייצוג חברות, ארגונים ואנשים פרטיים ביחסיהן עם משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וגופים מנהליים נוספים, בתחומים רבים ומגוונים, ובפרט בענייני מכרזים, תכנון ובניה, רישוי, רגולציה, חופש מידע ועוד.


עו"ד דנה יאראק זהרוביץ מתמחה בייצוג לקוחותיה בבתי המשפט, וייצגה את לקוחותיה בעשרות הליכים משפטיים לרבות בפני בית המשפט העליון, בית המשפט לעניינים מנהליים, ובהליכי גישור ובוררות, שעסקו בנושאים מנהליים, חוקתיים וציבוריים ובכלל זה החלטות בהליכי מכרז, החלטות רגולטוריות, החלטות של מוסדות התכנון, החלטות של הרשויות המקומיות, מתן רישיונות, סירוב, התליה וביטול, עיצומים כספיים, ועוד.

לעו"ד דנה יאראק זהרוביץ ניסיון עשיר בליווי משפטי בתחום התכנון והבניה והנדל"ן, והיא מייצגת את לקוחותיה גם בפני מוסדות התכנון, לרבות ועדות מקומיות, ועדות ערר, ועדות מחוזיות והמועצה הארצית.


כמו כן, מלווה עו"ד דנה יאראק זהרוביץ, את לקוחותיה הניגשים למכרזים של משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וגופים מנהליים נוספים, הן בשלב הכנת ההצעה להגשה למכרז והן לאחר קבלת תוצאות המכרז, ככל שנדרש.

לעו"ד יאראק זהרוביץ ניסיון בליווי וייצוג מאבקים סביבתיים, הן בבתי המשפט והן מול מוסדות התכנון.

בנוסף, המשרד מלווה ומייעץ למשפחות לילדים הזכאים לשירותי חינוך מיוחד, בהליכים לקבלת הזכויות המגיעות להם.  
 

_DSC1603_pp.JPG
תחומי עיסוק
bottom of page