top of page

בקשות לקבלת מידע ודחייה, סירוב לבקשת מידע

במהלך שנות עבודתה, ייצגה עורכת דין דנה יאראק זהרוביץ בעשרות בקשות לקבלת מידע מהרשויות השונות וייצגה בעתירות ובערעורים הנוגעים לבקשות לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע, בבתי המשפט לעניינים מנהליים ובבית המשפט העליון.
 

Meeting
bottom of page